AKREDYTOWANE CENTRUM EGZAMINACYJNE PEARSON PTE GENERAL

CERTYFIKATY PEARSON PTE GENERAL

Szkoła English College jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson PTE GENERAL, dzięki czemu możesz solidnie przygotować się i  przystąpić do oficjalnego egzaminu i uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy na jednym z 6 poziomów zaawansowania:

 • PTE General Level A1 (poziom A1) - cena 539zł
 • PTE General Level 1 (poziom A2) - cena 559zł
 • PTE General Level 2 (poziom B1) - cena 579zł
 • PTE General Level 3 (poziom B2) - cena 659zł
 • PTE General Level 4 (poziom C1) - cena 739zł
 • PTE General Level 5 (poziom C2) - cena 779zł

 

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SESJE EGZAMINACYJNE

 • Sesje egzaminacyjne odbywają się w czerwcu każdego roku w English College Radom-Centrum
  • Egzamin pisemny - 19 czerwca 2021
  • Egzamin ustny - 19 czerwca 2021
  • Zapisy na egzamin w dniach 4-14 maja w sekretariacie szkoły
  • Płatności za egzamin dokonuje się przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas 29 1750 0012 0000 0000 2182 6618

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE CERTYFIKAT PEARSON PTE GENERAL

 • Certyfikaty Pearson PTE uznawane są przez firmy, uczelnie oraz instytucje rządowe na całym świecie.
 • W Polsce egzaminy te zastąpiły tzw. egzaminy państwowe i są honorowane przez Ministerstwo Edukacji
 • Certyfikat PTE Level3 (na poziomie B2) nadaje formalne uprawnienia do nauczania języka angielskiego w klasach przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 • Uznawany jest powszechnie przez pracodawców, w szczególności działy HR międzynarodowych korporacji oraz Służbę Cywilną
 • Honorowany jest przez uczelnie wyższe w Polsce i zwalnia z obowiązkowych lektoratów i egzaminów językowych
 • Daje prawo do podjęcia studiów w języku angielskim, szczególnie na uczelniach biznesowych

JAK OCENIANE SĄ EGZAMINY PEARSON PTE
 • Egzaminy Pearson PTE General sprawdzają praktyczną znajomość języka angielskiego i składają się z 2 części - pisemnej oraz ustnej.
 • Na wszystkich poziomach zaawansowania testowane są następujące umiejętności: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstu czytanego, Pisanie tekstów użytkowych, Mówienie w formule "interview".
 • Aby otrzymać certyfikat na danym poziomie i ocenę PASS należy uzyskać łącznie ok. 60% punktów z całego egzaminu.
 • Uzyskując wynik pomiędzy 75% a 85% kandydat otrzymuje ocenę PASS WITH MERIT i certyfikat z wyróżnieniem.
 • Uzyskanie wyniku powyżej 85% daje ocenę PASS WITH DISTINCTION na certyfikacie i oznacza, że kandydat zaprezentował umiejętności z wyższego poziomu zaawansowania.
Nasze filie
Kontakt
MAM PYTANIE O
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA MAILA
LUB TELEFONICZNIE NA NUMER
Zapisz się na NEWSLETTER
Administratorem danych osobowych jest English College Szkoła Języków Małyszkuk i wspólnicy sp.j z siedzibą w Kozienicach, Al. 1-go Maja 5, 26-900 Kozienice. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie jesteście Państwo profilowani.
Wykonanie strony: Devilart