Rozwiąż test

Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 - Aktualizacja 09.11.2020r.

Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 - Aktualizacja 09.11.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Obowiązują od 24.08.2020r.

PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ENGLISH COLLEGE:
1. Szkoła English College działa na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców.
2. Podstawowa działalność Szkoły obejmuje nauczanie języków obcych  w postaci kursów językowych dla dzieci od lat 3, młodzieży oraz osób dorosłych, zgodnie z PKD 85.59.A

DZIAŁANIA PREWENCYJNE SZKOŁY W CELU OGRANICZENIA RYZYKA TRANSMISJI POZIOMEJ WIRUSA:
1. Przy wejściu do szkoły oraz na jej terenie rozmieszczono liczne infografiki dotyczące zachowania procedur bezpieczeństwa związanego z COVID 19:
1.a. O obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły
1.b. O obowiązku mycia/dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły
1.c. O nakazie zachowania dystansu 1,5 m w stosunku do innych osób przebywających na terenie szkoły
2. Na terenie pomieszczeń szkoły rozmieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym z informacją o obowiązku i sposobie dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu na teren szkoły.
3.Ograniczono maksymalną liczbę uczniów w salach lekcyjnych z 9  do 6 osób (a w wyjątkowych sytuacjach do maksymalnie 7 osób.)
4. W ławce dwuosobowej może przebywać tylko jeden uczeń zachowując niezbędny dystans od pozostałych uczniów
5. Stanowiska pracy obsługi klienta oraz lektorów zostały wyposażone w specjalne przeźroczyste osłony
6. Powierzchnie płaskie (blaty, klamki, włączniki) są regularnie dezynfekowane kilka razy dziennie)
7. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w dodatkowy zestaw do dezynfekcji przyborów, klawiatury, tablicy, mat z tworzywa sztucznego do siedzenia na podłodze oraz innych przedmiotów niezbędnych do realizacji zajęć
8. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone w trakcie przerw między zajęciami (otwieranie okien oraz drzwi i jednoczesne włączanie wiatraków sufitowych wymuszających obieg powietrza)
9. Na koniec dnia wszystkie pomieszczenia szkoły są dezynfekowane lampą UVC
10. Szkoła posiada zapas sterylnych maseczek składowanych w apteczce szkolnej
11. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr elektroniczny, który może być użyty w przypadku podejrzenia wystąpienia podwyższonej temperatury u osoby przebywającej na terenie szkoły
12. Wszyscy pracownicy szkoły zostali wyposażeni w  środki ochrony osobistej oraz poinstruowani o procedurach bezpieczeństwa na terenie szkoły.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY W CELU OGRANICZENIA TRANSMISJI POZIOMEJ WIRUSA
1.  Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek symptomów jakiekolwiek choroby zakaźnej ( katar, kaszel, gorączka, ból gardła, bóle mięsi)
2.  Wszystkie osoby przy wejściu do szkoły  bezwzględnie obowiązuje:
2.a. nakaz zasłaniania ust i nosa w częściach ogólnie dostępnych szkoły (poczekalnia, korytarze, sekretariat, biblioteka)
2.b. dezynfekcja rąk specjalnym płynem dezynfekcyjnym umieszczonym w dozownikach przy wejściu do szkoły (osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą dezynfekować rąk płynem dezynfekującym zobowiązane są do starannego umycia rąk w toalecie szkolnej zgodnie z instrukcją
2.c. nakaz utrzymania dystansu 1,5m w stosunku do innych osób
3. W trakcie zapisów na kurs w sekretariacie szkoły może jednorazowo przebywać 1 osoba lub maksymalnie 2 osoby z tej samej rodziny (rodzic i dziecko)
4. W trakcie kursów w sekretariacie/ bibliotece szkoły może przebywać  1 osoba
5. W sali lekcyjnej uczniowie siedzą w oddzielnych pojedynczych ławkach lub samodzielnie w ławkach dwuosobowych zachowując dystans wobec innych uczniów.
6. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych

PROCEDURA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Osoba z podejrzeniem choroby zakaźnej jest natychmiast izolowana.
2. W przypadku osoby nieletniej Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów, a w razie potrzeby służby medyczne lub sanitarne.
3. W przypadku osoby dorosłej  z podejrzeniem choroby zakaźnej Szkoła natychmiast powiadamia osobę do kontaktu, a w razie potrzeby służby medyczne lub sanitarne.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 19.10.2020
W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID 19 na terenie RP  z dniem 19.11.2020 wprowadza się następujące dodatkowe procedury bezpieczeństwa w szkole English College
1. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przez uczniów oraz lektorów w trakcie zajęć
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu rodziców /opiekunów prawnych uczniów na teren szkoły
3. Uczniowie z symptomami  choroby zakaźnej bądź na kwarantannie mogą brać udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
4. Lektorzy z symptomami  choroby zakaźnej bądź na kwarantannie realizują zajęcia w trybie ONLINE na platformie Langlion/ZOOM
5. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w szkole pozostają bez zmian


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 26.10.2020

1. Zajęcia w grupach dzieci klas 4-8, młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych odbywają się w trybie hybrydowym
1.a. Na zajęciach w sali lekcyjnej może jednocześnie brać udział do 4 uczniów
1.b. Pozostali uczniowie  z danej grupy biorą  udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
2. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w Szkole pozostają bez zmian


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 09.11.2020
1. Zajęcia w grupach dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych odbywają się w trybie hybrydowym
1.a. Uczniowie zdrowi bez symptomów choroby zakaźnej mogą brać udział w zajęciach stacjonarnych w sali lekcyjnej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego:
1.a.i.  dezynfekcja rąk,
1.a.ii.  noszenie maseczki przez cały czas pobytu w szkole, w tym również w trakcie zajęć,
1.a.iii. utrzymanie dystansu.
1.b. Pozostali uczniowie z danej grupy mogą brać udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
2. Zawiesza się  działalność biblioteki szkolnej
3. Zawiesza się  wymianę punków ECT na nagrody w Programie English College Talent
4. Osoby dorosłe nie będące uczniami szkoły mają bezwzględny zakaz wstępu na teren szkoły
5. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w Szkole pozostają bez zmian.
 

wszystkie wpisy
Zobacz jak uczymy
Posłuchaj co mówią o nas
Ciągle się rozwijamy
Opinie o szkole

Tomasz,
36 lat.

Ucząc się języka angielskiego, zyskujesz na pewności siebie za granicą, gdzie bez znajomości języka jesteś traktowany jak gość 2 kategorii w eleganckim hotelu, na który wydałeś kupę kasy. Jaki sens ma płacenie kilku tysięcy złotych, aby przez tydzień odczuwać niezręczność i dyskomfort lub wręcz poniżenie w kontaktach z kelnerami, recepcjonistami i portierami?  Dopiero, gdy znasz dobrze język to zaczynają Cię traktować jak na to naprawdę zasługujesz i możesz się cieszyć w pełni pobytem w takim miejscu! Wtedy jesteś gość!

Anna,
45 lat

Zdecydowałam się wybrać szkołę English College dla mojej córki, ponieważ starszy syn tutaj się uczył przez wiele lat i byliśmy bardzo zadowoleni. Uważam, że największą zaletą tej szkoły jest praktyczne podejcie do nauki języka. Dzieci nie tylko znają słówka i potrafią zaśpiewać piosenki po angielsku, ale również bardzo dużo rozumieją ponieważ lekcje  prowadzone są cały czas po angielsku. Dodatkowo  uważam, że lekcje z Native Speakerami z najmłodszymi dziećmi to super pomysł i możliwość nauki oryginalnego akcentu.

Ewa,
19 lat.

Ja bardzo wahałam się czy zapisać się na kurs maturalny do szkoły językowej, czy na "korki". Teraz wiem, że podjęłam właściwą decyzję. W English College non stop ćwiczę zadania maturalne, miałam wiele testów próbnych, również do nowego egzaminu ustnego, a najważniejsze, że przy okazji mogę zrobić sobie certyfikat FCE, który przyda mi się na studia i pewnie kiedyś w pracy.

Blog
Koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie szykują się do końcowych testów i egzaminów. Dlatego na lekcjach dominują wszelkiego rodzaju ...
zobacz więcej
Ostatnio Grupa Z02 z panią Kingą miała bardzo pachnącą i smaczną lekcję. :) Dzieci robiły projekt o zmysłach, ucząc się je opisywać ...
zobacz więcej
Coraz trudniej jest uczyć młodych ludzi podawania czasu, ponieważ zegary, jak prawie wszystko, uległy cyfryzacji i mało kto teraz potrafi ...
zobacz więcej
Nasze filie
Radom - Centrum
Radom, ul. Żeromskiego 31
tel. 533 353 371
radom@englishcollege.pl
Radom - Michałów
Kozienice
Pionki
Zwoleń
Kursy ONLINE
Kontakt
MAM PYTANIE O
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA MAILA
LUB TELEFONICZNIE NA NUMER
Zapisz się na NEWSLETTER
Administratorem danych osobowych jest English College Szkoła Języków Małyszczuk i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Kozienicach, Al. 1-go Maja 5, 26-900 Kozienice. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie jesteście Państwo profilowani.
Wykonanie strony: Devilart