Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 - Aktualizacja 09.11.2020r.
Rozwiąż test


Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 - Aktualizacja 09.11.2020r.

Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 - Aktualizacja 09.11.2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Obowiązują od 24.08.2020r.

PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ENGLISH COLLEGE:
1. Szkoła English College działa na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców.
2. Podstawowa działalność Szkoły obejmuje nauczanie języków obcych  w postaci kursów językowych dla dzieci od lat 3, młodzieży oraz osób dorosłych, zgodnie z PKD 85.59.A

DZIAŁANIA PREWENCYJNE SZKOŁY W CELU OGRANICZENIA RYZYKA TRANSMISJI POZIOMEJ WIRUSA:
1. Przy wejściu do szkoły oraz na jej terenie rozmieszczono liczne infografiki dotyczące zachowania procedur bezpieczeństwa związanego z COVID 19:
1.a. O obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły
1.b. O obowiązku mycia/dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły
1.c. O nakazie zachowania dystansu 1,5 m w stosunku do innych osób przebywających na terenie szkoły
2. Na terenie pomieszczeń szkoły rozmieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym z informacją o obowiązku i sposobie dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu na teren szkoły.
3.Ograniczono maksymalną liczbę uczniów w salach lekcyjnych z 9  do 6 osób (a w wyjątkowych sytuacjach do maksymalnie 7 osób.)
4. W ławce dwuosobowej może przebywać tylko jeden uczeń zachowując niezbędny dystans od pozostałych uczniów
5. Stanowiska pracy obsługi klienta oraz lektorów zostały wyposażone w specjalne przeźroczyste osłony
6. Powierzchnie płaskie (blaty, klamki, włączniki) są regularnie dezynfekowane kilka razy dziennie)
7. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w dodatkowy zestaw do dezynfekcji przyborów, klawiatury, tablicy, mat z tworzywa sztucznego do siedzenia na podłodze oraz innych przedmiotów niezbędnych do realizacji zajęć
8. Sale lekcyjne są regularnie wietrzone w trakcie przerw między zajęciami (otwieranie okien oraz drzwi i jednoczesne włączanie wiatraków sufitowych wymuszających obieg powietrza)
9. Na koniec dnia wszystkie pomieszczenia szkoły są dezynfekowane lampą UVC
10. Szkoła posiada zapas sterylnych maseczek składowanych w apteczce szkolnej
11. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr elektroniczny, który może być użyty w przypadku podejrzenia wystąpienia podwyższonej temperatury u osoby przebywającej na terenie szkoły
12. Wszyscy pracownicy szkoły zostali wyposażeni w  środki ochrony osobistej oraz poinstruowani o procedurach bezpieczeństwa na terenie szkoły.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY W CELU OGRANICZENIA TRANSMISJI POZIOMEJ WIRUSA
1.  Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek symptomów jakiekolwiek choroby zakaźnej ( katar, kaszel, gorączka, ból gardła, bóle mięsi)
2.  Wszystkie osoby przy wejściu do szkoły  bezwzględnie obowiązuje:
2.a. nakaz zasłaniania ust i nosa w częściach ogólnie dostępnych szkoły (poczekalnia, korytarze, sekretariat, biblioteka)
2.b. dezynfekcja rąk specjalnym płynem dezynfekcyjnym umieszczonym w dozownikach przy wejściu do szkoły (osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą dezynfekować rąk płynem dezynfekującym zobowiązane są do starannego umycia rąk w toalecie szkolnej zgodnie z instrukcją
2.c. nakaz utrzymania dystansu 1,5m w stosunku do innych osób
3. W trakcie zapisów na kurs w sekretariacie szkoły może jednorazowo przebywać 1 osoba lub maksymalnie 2 osoby z tej samej rodziny (rodzic i dziecko)
4. W trakcie kursów w sekretariacie/ bibliotece szkoły może przebywać  1 osoba
5. W sali lekcyjnej uczniowie siedzą w oddzielnych pojedynczych ławkach lub samodzielnie w ławkach dwuosobowych zachowując dystans wobec innych uczniów.
6. Rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych

PROCEDURA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Osoba z podejrzeniem choroby zakaźnej jest natychmiast izolowana.
2. W przypadku osoby nieletniej Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów, a w razie potrzeby służby medyczne lub sanitarne.
3. W przypadku osoby dorosłej  z podejrzeniem choroby zakaźnej Szkoła natychmiast powiadamia osobę do kontaktu, a w razie potrzeby służby medyczne lub sanitarne.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 19.10.2020
W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID 19 na terenie RP  z dniem 19.11.2020 wprowadza się następujące dodatkowe procedury bezpieczeństwa w szkole English College
1. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa przez uczniów oraz lektorów w trakcie zajęć
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu rodziców /opiekunów prawnych uczniów na teren szkoły
3. Uczniowie z symptomami  choroby zakaźnej bądź na kwarantannie mogą brać udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
4. Lektorzy z symptomami  choroby zakaźnej bądź na kwarantannie realizują zajęcia w trybie ONLINE na platformie Langlion/ZOOM
5. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w szkole pozostają bez zmian


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 26.10.2020

1. Zajęcia w grupach dzieci klas 4-8, młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych odbywają się w trybie hybrydowym
1.a. Na zajęciach w sali lekcyjnej może jednocześnie brać udział do 4 uczniów
1.b. Pozostali uczniowie  z danej grupy biorą  udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
2. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w Szkole pozostają bez zmian


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ENGLISH COLLEGE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 - Aktualizacja na dzień 09.11.2020
1. Zajęcia w grupach dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych odbywają się w trybie hybrydowym
1.a. Uczniowie zdrowi bez symptomów choroby zakaźnej mogą brać udział w zajęciach stacjonarnych w sali lekcyjnej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego:
1.a.i.  dezynfekcja rąk,
1.a.ii.  noszenie maseczki przez cały czas pobytu w szkole, w tym również w trakcie zajęć,
1.a.iii. utrzymanie dystansu.
1.b. Pozostali uczniowie z danej grupy mogą brać udział w zajęciach w trybie hybrydowym (poprzez streaming lekcji na platformie Langlion/ZOOM)
2. Zawiesza się  działalność biblioteki szkolnej
3. Zawiesza się  wymianę punków ECT na nagrody w Programie English College Talent
4. Osoby dorosłe nie będące uczniami szkoły mają bezwzględny zakaz wstępu na teren szkoły
5. Wszystkie dotychczasowe procedury bezpieczeństwa w Szkole pozostają bez zmian.
 

wszystkie wpisy
Zobacz jak uczymy
Posłuchaj co mówią o nas
Ciągle się rozwijamy
Opinie o szkole

Tomasz,
36 lat.

Ucząc się języka angielskiego, zyskujesz na pewności siebie za granicą, gdzie bez znajomości języka jesteś traktowany jak gość 2 kategorii w eleganckim hotelu, na który wydałeś kupę kasy. Jaki sens ma płacenie kilku tysięcy złotych, aby przez tydzień odczuwać niezręczność i dyskomfort lub wręcz poniżenie w kontaktach z kelnerami, recepcjonistami i portierami?  Dopiero, gdy znasz dobrze język to zaczynają Cię traktować jak na to naprawdę zasługujesz i możesz się cieszyć w pełni pobytem w takim miejscu! Wtedy jesteś gość!

Anna,
45 lat

Zdecydowałam się wybrać szkołę English College dla mojej córki, ponieważ starszy syn tutaj się uczył przez wiele lat i byliśmy bardzo zadowoleni. Uważam, że największą zaletą tej szkoły jest praktyczne podejcie do nauki języka. Dzieci nie tylko znają słówka i potrafią zaśpiewać piosenki po angielsku, ale również bardzo dużo rozumieją ponieważ lekcje  prowadzone są cały czas po angielsku. Dodatkowo  uważam, że lekcje z Native Speakerami z najmłodszymi dziećmi to super pomysł i możliwość nauki oryginalnego akcentu.

Ewa,
19 lat.

Ja bardzo wahałam się czy zapisać się na kurs maturalny do szkoły językowej, czy na "korki". Teraz wiem, że podjęłam właściwą decyzję. W English College non stop ćwiczę zadania maturalne, miałam wiele testów próbnych, również do nowego egzaminu ustnego, a najważniejsze, że przy okazji mogę zrobić sobie certyfikat FCE, który przyda mi się na studia i pewnie kiedyś w pracy.

Blog
To już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym, trochę luźniejsze, podsumowujące, ale nadal bardzo konkretne i bardzo praktyczne. No i ...
zobacz więcej
Zbliża się koniec roku szkolnego, pogoda za oknem nie zachęca do wytężonej nauki i pracy,tak więc nic dziwnego, że nasi uczniowie coraz ...
zobacz więcej
Certyfikat Cambridge English to prestiżowy certyfikat językowy, które potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 wg europejskiej ...
zobacz więcej
Nasze filie
Radom - Centrum
Radom, ul. Żeromskiego 31
tel. 533 353 371
radom@englishcollege.pl
Radom - Michałów
Kozienice
Pionki
Zwoleń
Kursy ONLINE
Kontakt
MAM PYTANIE O
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA MAILA
LUB TELEFONICZNIE NA NUMER
Zapisz się na NEWSLETTER
Administratorem danych osobowych jest English College Szkoła Języków Małyszczuk i Wspólnicy sp.j z siedzibą w Kozienicach, Al. 1-go Maja 5, 26-900 Kozienice. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną przez Szkołę ENGLISH COLLEGE z siedzibą w Kozienicach, al.1go Maja 5 zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje także przesyłanie informacji handlowych w przyszłości. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Nie jesteście Państwo profilowani.
Wykonanie strony: Devilart